En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , la Sra. Mònica Pes Coca, responsable legal de www.titerearte.com us informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través dels formularis de registre, quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis i promocions, concedint per tant el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes, no sent cedits ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web www.titerearte.com

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

  • Pàgina de contactar
  • Comunicació escrita al responsable legal del fitxer Sra. Mònica Pes Coca, c/Les Torres, 77. Barcelona.